Pierwszym etapem likwidacji spółki jest podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki. Wspólnicy powinni również podjąć decyzje o ustaleniu likwidatorów podmiotu oraz ustalić warunki reprezentacji podmiotu w trakcie trwania procedury likwidacji.
W celu podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki należy zorganizować spotkanie zgromadzenia wspólników. W jakim miejscu? Gdzie powinno odbyć się zgromadzenie wspólników?

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych zgromadzenia wspólników powinny odbywać się w siedzibie spółki (miejscowość, w której znajduje się adres pod którym spółka jest zarejestrowana).

Istnieje możliwość wyznaczenia innego miejsca spotkania pod warunkiem, że została umieszczona odpowiednia informacja w umowie spółki.

W przypadku wyboru innego miejsca niż siedziba spółki należy sporządzić odpowiednią zgodę wspólników, która powinna zostać udzielona na piśmie.