Korzystanie z usług firm lub specjalistów zazwyczaj rozpoczyna się podpisaniem umowy współpracy. Czy możliwa jest sytuacja, że prowadzona będzie księgowość bez umowy współpracy?

Niestety w dalszym ciągu księgowi lub firmy księgowe do tego dopuszczają. Taka praktyka nie jest bezpieczna dla klienta. Oczywiście, zawsze można się bronić, że została zawarta umowa ustna o prowadzenie firmowej księgowości, jednak w praktyce proces udowodnienia tego jest ciężki.

Warto zapamiętać, że w przypadku chęci skorzystania z usług księgowych biura rachunkowego poleca się w pierwszej kolejności podpisać umowę współpracy. Renomowane biura rachunkowe już podczas pierwszej rozmowy bądź spotkania same lub na prośbę Klienta udostępnią wzór takiej umowy, aby strona mogła się z nią zapoznać bez zbędnego pośpiechu. W umowie współpracy zazwyczaj określone są wszelkie warunki współpracy, jakie zostały uzgodnione, podane są terminy np. dostarczenia dokumentacji księgowej oraz zawarte są wszelkie zapisy odnośnie kar za np. nieterminowe regulowanie należności.
W umowie też powinien być zapis odnośnie odpowiedzialności biura za ewentualne błędy czy niewywiązanie się ze swoich obowiązków. Biura rachunkowe powinny posiadać wykupioną polisę OC, z której klient może uzyskać odszkodowanie.

Przypominamy, przedsiębiorca ma obowiązek każdorazowego zgłoszenia do Urzędu Skarbowego miejsca przechowywania ksiąg podatkowych – zazwyczaj ten obowiązek w jego imieniu wypełnia już biuro rachunkowe.