Sytuacja polityczna na świecie sprawiła, że szczególnie teraz w Polsce, wiele osób z Ukrainy szuka pracy. Jak pracodawca powinien przygotować się do podjęcia zatrudnienia z obcokrajowcem? Jak powinna być sporządzona umowa z cudzoziemcem?

Podczas spotkania negocjacyjnego warto skorzystać z usług tłumacza bądź osoby nieformalnej ale zaufanej, która pomoże w tłumaczeniu. pracodawca powinien sporządzić notatkę z tej rozmowy określając to pomagał w tłumaczeniu, jakie zagadnienia były niejasne i jak zostały ustalone.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami umowa o pracę powinna zostać przetłumaczona na język zrozumiały dla obcokrajowca, który nie mówi w języku polskim lub posługuje się nim w ograniczonym stopniu. Umowę można przetłumaczyć na język ojczysty osoby z zagranicy np. ukraiński, ale także na choćby angielski jeśli pracownik ten mówi w j. Angielskim.

Warto sporządzić i przetłumaczyć również informację o warunkach zatrudnienia.

Po rozpoczęciu pracy konieczne jest wykonanie szkolenia BHP. Pracodawca nie musi ale może dokonać tłumaczenia dokumentów związanych z BHP. W tym przypadku podczas zaznajamiania pracownika z przepisami można skorzystać z usług tłumacza lub zaufanej osoby, która zgodzi się tłumaczyć jednak ważne, aby pracodawca znowu sporządził notatkę ze spotkania i zadbał aby pracownik pisemnie potwierdził zapoznanie się z ryzykiem zawodowym i wymaganiami BHP.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją związaną z zatrudnianiem pracowników w firmie.