Umowa z biurem rachunkowym

Umowa z biurem rachunkowym stanowi przyjęcie zlecenia przez podmiot świadczący usługi w zakresie księgowości oraz wypełnienie obowiązków zgodnie z postanowieniami.

Umowa powinna zawierać informacje określające strony umowy.

Warto zaznaczyć, że do umowy należy dodatkowo dołączyć informacje określające uprawnienia do usługowego prowadzenia księgowości.

Czy można wypowiedzieć umowę o prowadzenie księgowości przez biuro rachunkowe?

Czy obowiązkowe jest zachowanie okresu wypowiedzenia?

Wypowiedzenie umowy o prowadzenie księgowości

Wypowiadając umowę z biurem rachunkowym należy w pierwszej kolejności przygotować i złozyć wypowiedzenie pisemne. Dokument powinien zawierać dane firmy, miejsce i datę złożenia wypowiedzenia, własnoręczny podpis przedsiębiorcy, jak i treść określającą na jakiej podstawie wypowiadana jest umowa i okres wypowiedzenia.

Najczęściej stosuje się miesięczny okres wypowiedzenia.

Po upłynięciu okresu wypowiedzenia przedsiębiorca musi odzyskać wszystkie dokumenty firmy (deklaracje rozliczeniowe, faktury oraz ewidencje, rejestry VAT, księgi podatkowe, dokumentacja kadrowo-płacowa).

Po przekazaniu dokumentów należy sporządzić protokół odbioru.

 

To może Cię zainteresować: Badania kontrolne po zwolnieniu lekarskim

Rozwiązanie umowy z biurem rachunkowym – o czym jeszcze warto pamiętać?

• likwidacja udzielonych pełnomocnictw

• dokonanie aktualizacji informacji w zakresie podmiotu prowadzącego ewidencje księgową


Wybierając biuro rachunkowe dla swojej firmy powinniśmy zwrócić uwagę na doświadczenie, opinie innych klientów oraz kwalifikację kadry prowadzącej księgowość.