Od 1 września nastąpiły zmiany w zakresie stawek wynagrodzeń dla pracowników młodocianych.

Ile wynosi obecnie wynagrodzenie dla młodocianych pracowników?

Od 1 września do 30 listopada 2021 r. młodocianym pracownikom, których  wynagrodzenie kształuje się na minimalnym poziomie wynosi:

– na przyuczeniu – 220,18 zł

– w pierwszym roku nauki – 275,23 zł,

– w drugim roku nauki – 330,27 zł,

– w trzecim roku nauki – 385,32 zł.

Istotnie należy zaznaczyć, że składki ubezpieczeniowe dla pracowników młodocianych są takie same jak w przypadku osób zatrudnionych na etat.