Rząd zapowiedział niedawno ogrom zmian jakie planują wprowadzić reformując w ten sposób system podatkowy w Polsce. Większość rewolucji dotyczy przedsiębiorców – na co warto się przygotować?

Kluczową zmianą jest podniesienie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z zapowiedziami kwota wolna od podatku wyniesie 30 000 zł. Osoby przekraczające te kwotę będą zobowiązane do zaopłaty podatku w wysokości 17%.
Drugi próg skali podatkowej ma zostać podniesiony z poziomu obecnych 85 528 zł do 120 000 zł. Dopiero powyżej tej kwoty zapłacimy podatek w wysokości 32%.

Ogromne kontrowersje budzi zapowiadana likwidacja zryczałtowanej składki zdrowotnej opłacanej przez przedsiębiorców. Po wprowadzeniu zapowiadanych zmian przedsiębiorcy będą musieli opłacać składke proporcjonalnie do wysokości dochodu.

Rząd zapowiedział również większenie wydatków na służbę zdrowia, zmiany w polityce rodzinnej, społecznej i mieszkaniowej oraz szereg innych zmian, których ilość cięzko omówić w jednym artykule.