Przepisy prawne zawarte w Ustawie o Rachunkowości rzetelnie określają prawidłowy sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dostosowanie się do przepisów pozwala ograniczyć problemy w przypadku kontroli podatkowej oraz pozwala na właściwe wywiązywanie się z obowiązku prowadzenia księgowości firmy.

Warto podkreślić, że za nieprawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych grożą sankcje.

Jakie są zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Do podstawowych zasad możemy zaliczyć obowiązek rzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, unikanie popełniania błędów oraz bieżąca ewidencja operacji gospodarczych.

Odpowiednio prowadzone księgi rachunkowe charakteryzują się tym, że wprowadzono kompletnie i poprawnie wszystkie zakwalifikowane do zaksięgowania w danym miesiącu dowody księgowe, zapewniono ciągłość zapisów oraz bezbłędność działania stosowanych procedur obliczeniowych.

Jedną z kolejnych zasad jest sprawdzalność, która umożliwia kontrolę poprawności dokonanych zapisów oraz stosowanych procedur obliczeniowych. Zastosowanie się do tej zasady zapewnia:
– identyfikację dowodów oraz sposoby ich zapisania w księgach,
– możliwość sporządzenia sprawozdania finansowego w oparciu o chronologicznie oraz systematycznie przygotowane zapisy księgowe,
– w przypadku elektronicznej ewidencji dostęp do zbiorów systemu rachunkowości oraz parametrów przetwarzania danych,
– uzyskanie informacji w dowolnym czasie oraz za dowolnie wybrany okres sprawozdawczy.