Wiele sytuacji związanych z prowadzeniem działalności, takich jak na przykład ubieganie o kredyt czy dotacje, obliguje nas do okazania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS. Dokument ten daje instytucji finansowej potwierdzenie, że odprowadzamy składki na:

– ubezpieczenia społeczne,
– ubezpieczenie zdrowotne,
– Fundusz Pracy,
– Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
czyli wszystkie składki, do jakich jesteśmy zobowiązani w czasie prowadzenia firmy.

Zaświadczenie może otrzymać jeśli jesteśmy zgłoszeni do rejestru czynnych podatników VAT, nasz dane znajdują się w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS.
Wniosek można uzyskać na 2 sposoby:
1. Stacjonarnie po złożeniu wniosku w najbliższej placówce ZUS.
2. Przez internet po wysłaniu elektronicznego wniosku za pośrednictwem strony PUE ZUS.

Aby otrzymać zaświadczenie należy złożyć wniosek ZUS-RWN, w którym podajemy dane swoje i firmy oraz cel wydania dokumentu. Zaświadczenie możemy odebrać osobiście, elektronicznie lub może zostać do nas dostarczony pocztą.