Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opracowało szereg zmian w zakresie JPK_VAT, które m.in. będą dotyczyły wykazywania faktur uproszczonych, faktur dokumentujących przejazd autostradą, jak również stosowania kodów GTU.

W związku z częstymi wątpliwościami interpretacyjnymi oraz postulatami podatników, przygotowana została propozycja zmian w zakresie wykazywania w JPK_VAT:
– paragonów z numerem NIP do kwoty 450 zł, które są uznawane za faktury uproszczone,
– faktur dokumentujących przejazd autostrada płatną, bądź przejazd na dowolną odległość, co jest wystawiane w formie biletów jednorazowych przed podatników, którzy są uprawnieni do świadczenia usług w zakresie przewozu osób,
– oznaczeń w zakresie grup towarów oraz usług (kody GTU),
– procedur, które zostały ujęte w § 10 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia,
– zmniejszenia podatku naliczonego, który opisany został w art. 86 ust. 19a ustawy o VAT.

Przepisy mające na celu ułatwienie podatnikom wywiązywanie się z obowiązków ewidencyjnych. wejdą w życie z dniem 1 lipca 2021 roku.

Dodatkowo celem wyeliminowania wątpliwości w zakresie stosowania oznaczeń grup towarów oraz usług (kody GTU), jak również procedur, pod względem merytorycznym i formalnym dopracowano niektóre przepisy rozporządzenia. Zgodnie z wprowadzonym rozwiązaniem, dokumenty „RO” i „WEW” nie będą oznaczane GTU. Zmienione została regulacja odnośnie stosowania oznaczenia „TP” poprzez wprowadzenie progu kwotowego dla oznaczania tego typu transakcji i jest to próg o wartości 15 000 zł. Po stronie sprzedaży zmianie uległo zastosowanie oznaczenia „MPP” na wszystkie transakcje objęte mechanizmem podzielonej płatności. Dotyczy to także transakcji, w przypadku których mechanizm podzielonej płatności jest stosowany dobrowolnie. Sprecyzowane zostały zapisy dotyczące wykazywania danych w zgłoszeniu celnym, rozliczeniu zamknięcia oraz decyzji. Wprowadzona została również regulacja odnośnie wykazywania w ewidencji zmniejszenia podatku naliczonego, który opisuje w art. 86 ust. 19a  ustawy o VAT.