Od stycznia 2022 roku zaczęły obowiązywać nowe regulacje prawne mające znaczny wpływ na wyliczanie składki zdrowotnej. Co się zmieni?

Składka zdrowotna 2022r. – najważniejsze zmiany:
– likwidacji możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku;
– objęcie większej ilości osób obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym;
– zindywidualizowany sposób ustalania wysokości składki zdrowotnej do zapłaty dla podatników stosujących kartę podatkową;
– zindywidualizowany sposób ustalania wysokości składki zdrowotnej do zapłaty dla podatników stosujących ryczałt ewidencjonowany (w zależności od osiąganych przychodów);
– możliwość opłacania stałej, miesięcznej składki zdrowotnej w danym roku, jeżeli przedsiębiorca wybrał w danym roku ryczałt jako formę opodatkowania (dodatkowo prowadził działalność gospodarczą przez pełny poprzedni rok kalendarzowy);
– zindywidualizowany sposób ustalania wysokości składki zdrowotnej do zapłaty dla podatników stosujących skalę podatkową albo podatek liniowy (w zależności od osiąganych dochodów);
– odmienne ustalenie wysokości składki zdrowotnej do zapłaty dla osób prowadzących kilka działalności w różnej postaci (wspólnicy);
– wprowadzenie minimalnego progu kwoty składki zdrowotnej;
– comiesięczny obowiązek przesyłania deklaracji ZUS dla wszystkich, których dotyczy obowiązek ustalania składki zdrowotnej.

Przy wyliczaniu odpowiedniej wysokości składki zdrowotnej warto skorzystać z pomocy doświadczonych doradców podatkowych.

Przepisy wprowadzone Nowym Ładem znacząco wpłynęły na funkcjonowanie firm.