Księgowość spółki jawnej – jak prowadzić?

0 Comments

Jak prowadzić księgowość spółki jawnej? Na jakich zasadach opiera się ewidencja księgowa w podmiocie prowadzonym w postaci spółki jawnej? Spółka jawna należy do grona spółek osobowych. Z racji tego, że podmiot w formie spółki jawnej nie posiada osobowości prawnej jest on zwolniony z obowiązku podatkowego związanego z opłacaniem podatku dochodowego CIT. Dlaczego warto wybrać spółkę […]

Prowadzenie księgowości w stowarzyszeniu

0 Comments

Na czym polega prowadzenie księgowości w stowarzyszeniu? Czym jest stowarzyszenie i jakie ma obowiązki wynikające z księgowości? Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową. To dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie o celach zarobkowych. Prowadzenie księgowości w stowarzyszeniu na czym polega? Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną. Oznacza to, że zgodnie z obowiązującym prawem są zobligowane do prowadzenia księgowości w formie […]

Prowadzenie księgowości cena

0 Comments

Prowadzenie własnej firmy obliguje do zadbania o sprawy księgowo-podatkowe. Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z powagi tego obowiązku i decyduje się na samodzielne prowadzenie księgowości. Warto zaznaczyć, że odpowiednio prowadzona księgowości pozwala bezpiecznie zarządzać firmą. Z tego powodu warto zdecydować się na powierzenie księgowości specjalistom biura rachunkowego. Prowadzenie księgowości cena czy jest wysoka? Jakie […]

Uproszczona księgowość 2022 do jakiej kwoty?

0 Comments

Wszyscy przedsiębiorcy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji księgowej. Sposób prowadzenia księgowości 2022 jest uzależniony od wielu czynników. Księgowość należy prowadzić w sposób odpowiednio dostosowany do formy prawnej działalności. W wielu przypadkach przedsiębiorcy decydują się na prowadzenie uproszczonej księgowości w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Prowadzenie uproszczonej księgowości w 2022- dla kogo? Z uproszczonej formy […]

Umowa z cudzoziemcem

0 Comments

Sytuacja polityczna na świecie sprawiła, że szczególnie teraz w Polsce, wiele osób z Ukrainy szuka pracy. Jak pracodawca powinien przygotować się do podjęcia zatrudnienia z obcokrajowcem? Jak powinna być sporządzona umowa z cudzoziemcem? Podczas spotkania negocjacyjnego warto skorzystać z usług tłumacza bądź osoby nieformalnej ale zaufanej, która pomoże w tłumaczeniu. pracodawca powinien sporządzić notatkę z […]

Ewidencja czasu pracy kierowcy 2022

0 Comments

Jak zmienia się sposób naliczania wynagrodzeń kierowców? W jaki sposób zmienia się prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowcy? Na co warto zwrócić uwagę rozliczając czas pracy kierowcy w 2022 roku? Od lutego zaczęły obowiązywać nowe regulacje prawne dotyczące transportu drogowego. Powodem są regulacje unijne – Pakiet Mobilności. 1. ▶ Wynagrodzenie Po wprowadzeniu zmian w ustawie ustawie […]

Dokumentacja płacowa

0 Comments

Dokumentacja płacowa – czym jest? Kto musi ją prowadzić? Pracodawcy zatrudniający pracowników zobowiązani są do prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji związanej z naliczaniem wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych. Co wchodzi w zakres dokumentacji płacowej? Przez ile lat należy ją przechowywać? Dokumentacja płacowa składa m.in. z: ▸ aktów decyzyjnych określających podstawowe zasady ustalania i obliczania należności obowiązujących […]

Rozliczenie zeznania podatkowego PIT

0 Comments

Trwa okres składania do Urzędów Skarbowych rozliczeń podatkowych PIT przez podatników. Ważne jest aby dokonać rozliczenia przed 2 maja 2022 roku. Najwygodniejszą formą, która gwarantuje szybką wypłatę ewentualnego zwrotu podatku jest rozliczenie elektroniczne. Podatnicy mogą rozliczyć się samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem. Zgodnie ze zmienionymi przepisani przez program Nowy Ład  małżonkowie, którzy nie byli w […]

Badania kontrolne po zwolnieniu lekarskim

0 Comments

Zgodnie z art. 229 § 2 Kodeksu pracy powrót pracownika do pracy po zakończonym zwolnieniu chorobowym dłuższym niż 30 dni jest możliwy wyłącznie po spełnieniu warunku przeprowadzenia badań kontrolnych. Celem badań jest stwierdzenie zdolności do pracy w danym zakładzie pracy oraz na dotychczasowym stanowisku. Obowiązkiem pracodawcy jest skierowanie pracownika na badania kontrolne. Pracownik zobligowany jest […]

Dofinansowanie do niani – kto może się ubiegać?

0 Comments

Dofinansowanie do niani to dodatkowe środki finansowe, o których przyznanie mogą ubiegać się rodzice, którzy podpisali z opiekunką umowę uaktywniającą. Czym jest umowa uaktywniająca? Ile wynosi dofinansowanie do niani? Nianią określamy osobę fizyczną sprawującą opiekę nad dziećmi na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, […]