Podstawa opodatkowania w ryczałcie

0 Comments

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie dla wszystkich jest korzystną formą opodatkowania. Nie decydują się na niego Ci przedsiębiorcy, których działalność wiąże się z ponoszeniem wysokich kosztów uzyskania przychodów. Dlaczego? Otóż ryczałt to forma, która zapewnia możliwość stosowania względnie niskich stawek, ale niestety nie pozwala na obniżenie podstawy opodatkowania o wygenerowane koszty. Podstawą opodatkowania w ryczałcie […]

Przekształcenie JDG w prostą spółkę akcyjną

0 Comments

Planowane rozwiązania w ramach Nowego Ładu dla jednoosobowych działalności gospodarczych sprawiają, że coraz większa grupa osób zastanawia się nad przekształceniem JDG w nowy typ spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną. Prosta spółka akcyjna wzbudza ogromne zainteresowanie wśród przedsiębiorców z powodu uproszczonych procedur. Na co warto zwrócić uwagę wybierając PSA? – niski kapitał zakładowy (1zł) – […]

Kompensata zobowiązań

0 Comments

Kompensata zobowiązań to rodzaj równoległego rozliczenia bezgotówkowego pomiędzy kontrahentami. Można z niej skorzystać wyłącznie wtedy, kiedy wierzyciele jednocześnie są swoimi dłużnikami. Gdy zostanie spełniony ten warunek można skorzystać z kompensaty zobowiązań w formie rozliczenia. Oznacza to obustronne umorzenie ustalonych wierzytelności, które nie są w żaden sposób zawierane na fakturze. Można wyróżnić dwa rodzaje kompensaty zobowiązań: […]

Zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS

0 Comments

Wiele sytuacji związanych z prowadzeniem działalności, takich jak na przykład ubieganie o kredyt czy dotacje, obliguje nas do okazania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS. Dokument ten daje instytucji finansowej potwierdzenie, że odprowadzamy składki na: – ubezpieczenia społeczne, – ubezpieczenie zdrowotne, – Fundusz Pracy, – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. czyli wszystkie składki, do jakich […]

Wzrost wynagrodzenia dla młodocianych pracowników od września 2021 r.

0 Comments

Od 1 września nastąpiły zmiany w zakresie stawek wynagrodzeń dla pracowników młodocianych. Ile wynosi obecnie wynagrodzenie dla młodocianych pracowników? Od 1 września do 30 listopada 2021 r. młodocianym pracownikom, których  wynagrodzenie kształuje się na minimalnym poziomie wynosi: – na przyuczeniu – 220,18 zł – w pierwszym roku nauki – 275,23 zł, – w drugim roku […]

Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

0 Comments

Wielu przedsiębiorców podczas prowadzenia firmy potrzebuje zaświadczenia o niekaralności. W jaki sposób go uzyskać? Przedsiębiorca ubiegający się o zaświadczenie o niekaralności może skorzystać z możliwości załatwienia go bez wychodzenia z domu, przez Internet. Opłaty: 20 zł – w przypadku złożenia formularza przez Internet 30 zł – w przypadku złożenia wniosku w punkcie informacyjnym (istnieje możliwość […]

Koszt uzyskania przychodu w firmie

0 Comments

Kosztem uzyskania przychodu nazywamy wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodu lub utrzymania źródła przychodów. Aby wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów musi: zostać poniesiony, być związany z prowadzoną działalność, mieć charakter definitywny i zostać udokumentowany. Ponadto musiał zostać poniesiony w celu osiągnięcia, zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów. Po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu od […]

Najem kasy online

0 Comments

Każdy przedsiębiorca, którego działalność skupia się na sprzedaży dóbr lub usług na rzecz osób fizycznych, ma obowiązek sporządzać odpowiednią ewidencję sprzedaży. Ale niewielu przedsiębiorców wie, że zamiast kupować niezbędną kasę fiskalną, mogą skorzystać z najmu kasy online. Kasy online to nowe rozwiązanie, dające możliwość przesyłania danych o sprzedaży do centralnego systemu teleinformatycznego. Ten typ kasy […]

Co warto wiedzieć o fundacji rodzinnej?

0 Comments

Od 2022 roku w Polsce ma pojawić się możliwość założenia fundacji rodzinnej, która głównie zakładana jest w celu sukcesji oraz zwiększenia szans na zachowanie majątku rodzinnego. Na jakich zasadach funkcjonować będzie fundacja rodzinna? Utworzenie fundacji rodzinnej wiązać się będzie ze spełnieniem określonych warunków: • złożenie oświadczenia fundatora o utworzeniu fundacji rodzinnej i ustalenie statutu; • […]

Jak uzyskać zaświadczenie o zatrudnieniu oraz zarobkach?

0 Comments

Zdarza się, że zatrudniony pracownik wymaga od pracodawcy wydania zaświadczenia potwierdzającego fakt nawiązania stosunku pracy oraz wysokości comiesięcznego wynagrodzenia. Pracodawca nie może odmówić sporządzenia i wydania tego rodzaju dokumentu. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach wymagane jest np.: – podczas ubiegania się o kredyt, pożyczkę – korzystanie z rządowego dofinansowania – ubieganie się o alimenty – […]