Wady i zalety jednoosobowej działalności gospodarczej

0 Comments

Jakie są wady i zalety jednoosobowej działalności gospodarczej? Czy zdecydować się na to rozwiązanie? Coraz więcej osób decyduje się na rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej. Chęć prowadzenia swojej firmy sprawia, że z dnia na dzień przybywa nowych przedsiębiorców, którzy chcą zyskać swoich klientów. Dlaczego tak wiele osób decyduje się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej? – możliwość […]

Jednoosobowa działalność gospodarcza

0 Comments

Wielu przyszłych przedsiębiorców rozważa wybór jednoosobowej działalności gospodarczej jako filar prowadzonej firmy. Czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza? Ustawa Prawo Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 roku określa, że jednoosobowa działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Działalność, o której mowa: – jest nastawiona głównie na zysk, – ma charakter zorganizowany, – […]

Kartoteka wynagrodzeń

0 Comments

Kartoteka wynagrodzeń jest niezbędnym narzędziem dla przedsiębiorcy, który zatrudnia swoich pracowników na umowę o pracę. Ponieważ to od niej zależne jest odpowiednie wyliczenie wypłaty, składek czy zaliczki na podatek dochodowy. Jednym ze składowych kartoteki wynagrodzeń jest karta przychodów. Co powinna zawierać taka karta? imię i nazwisko pracownika numer identyfikacji podatkowej lub PESEL dane adresowe  dane […]

Biała lista podatników VAT

0 Comments

Biała lista podatników VAT zawiera najważniejsze informacje o przedsiębiorcach będącymi podatnikami VAT. Głównym jej celem jest weryfikowanie wiarygodności kontrahentów. Najczęściej wykorzystywana jest w przypadku konieczności dokonania rozliczeń podatkowych. Warto zaznaczyć, że biała lista podatników VAT jest darmową, powszechną oraz ogólnodostępną bazą danych. Wykaz prowadzony jest w formie elektronicznej. Udostępnia informacje o podatniku w okresie 5 […]

Mały ZUS Plus

0 Comments

Ulga uprawniająca do płacenia niższych składek na ubezpieczenie społeczne ( Mały ZUS Plus) obowiązywać będzie również w 2021 r. Korzystanie z przywileju dostępne jest dla przedsiębiorców spełniających odpowiednie warunki. Mały ZUS Plus obowiązuje przedsiębiorcę maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga adresowana jest do firm, których przychód w poprzednim roku […]

Podatek CIT

0 Comments

Podatek od osób prawnych (Podatek CIT) to bezpośredni podatek, który obciąża dochody uzyskiwane przez spółki. Z płacenia podatku CIT oraz składania zeznań podatkowych zwolnione są niektóre podmioty (zwolnienie podmiotowe), ale również niektóre przedmioty (zwolnienie przedmiotowe). Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego: – z zysków kapitałowych oraz – z innych źródeł przychodów […]

Dostęp do ryczałtu od 2021 roku

0 Comments

Zajrzyj również na stronę główną   Jedną z uproszczonych form opodatkowania działalności gospodarczej jest ryczałt ewidencjonowany. Możliwość korzystania z ryczałtu jest ograniczona do przedsiębiorców spełniających odpowiednie warunki. Do tej pory dostęp do opodatkowania ryczałtem był dość ograniczony. Wiele zmieniło się jednak od 2021 roku. Początek roku 2021 roku zaowocował w liczne i znaczące zmiany w […]

Definicja Funduszu Pracy

0 Comments

Spośród składek, które są odprowadzane z tytułu wynagrodzenia, można wyróżnić m.in. Fundusz Pracy, który jest państwowym funduszem celowym, którym dysponuje minister pracy i polityki społecznej. W ramach owego funduszy gromadzone są środki na cele wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia, a także instytucjach znajdujących się na rynku pracy. Pieniądze zgromadzone w ramach Funduszu Pracy, są […]

Kim jest biegły rewident?

0 Comments

Zawód biegłego rewidenta polega na przeprowadzaniu rewizji finansowej, czyli badania dokumentacji finansowej, aby sprawdzić czy dany podatnik jest rzetelny i jaką ma sytuację finansową. Biegły rewident zobowiązuje się do płacenia składki członkowskiej, ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, przestrzegania zasad etyki, niezależności zawodowej, a także uchwał organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Jak zostać biegłym rewidentem? Aby zostać […]

Zatrudnienie pracownika w firmie

0 Comments

Przedsiębiorcy mają możliwość zatrudnienia pracowników, którzy będą wykonywać zadania mające na celu świadczenie usług, sprzedaż produktów lub też promowanie usług w Internecie. Zakres obowiązków pracowników uzależniony jest od profilu prowadzonej działalności. Jakie obowiązki ma pracodawca decydujący się na zatrudnienie pracownika w firmie? Na samym początku warto zaznaczyć, że podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest sporządzanie oraz kompletowanie […]